DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI UCHUN SIYOSIY-MA'RIFIY O'QUV SOATLARI O'TKAZILIB KELINMOQDA