Davlatimiz tomonidan xotin-qizlar faoliyatini har jihatdan qo‘llab-quvvatlash,