26-aprel- xalqimizning suyukli shoiri, yoshlik sururi, sevgi muhabbatning nafis navolarini, vatan ishqidek