Yoshlarning xorijiy tillarni o‘rganishi ular kelajagi uchun muhim poydevor sanaladi.