Davlat va jamiyat o‘rtasidagi muhitning barqarorligi, bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.