Viloyatning asosiy bayram sayllari boshlab yuborildi