"BIR ZIYOLI - BIR MAHALLAGA MA'NAVIY HOMIY" tamoyili amalda