"Коrrupsiya-mamlakat taraqqiyotiga to‘siq bo‘ladigan illat"