"Axborotlashtirish to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (PDF formatda, 219 Kb)

"Axborotlashtirish to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (PDF formatda, 219 Kb)