"Davlat sirlarini saqlash to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (PDF formatda, 199 Kb)

"Davlat sirlarini saqlash to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (PDF formatda, 199 Kb)