"Elektron raqamli imzo to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (PDF formatda, 215 Kb)

"Elektron raqamli imzo to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (PDF formatda, 215 Kb)