YANGI O‘ZBEKISTON KONSTITUSIYASI - MENING KONSTITUSIYAM