Termiz shahrida jinoyatchilikning barvaqt oldini olish