Аholining birlamchi oziq ovqat mahsulotlariga boʼlgan talabini qondirish birlamchi vazifalardan biridir.