BOLALAR HAYOTIMIZ DAVOMCHILARI, KELAJAGIMIZ EGALARIDIR