"O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'ZGARISHLAR DAVRIDA JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY SPORTNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI"