Termiz Davlat Universitetining Аrixitektura va Qurilish fakultetida boʼlgan yosh talabalar uchun tadbir