#Kun_raqami

#Kun_raqami

Surxondaryo viloyatida jami 30 ta kutubxona mavjud bo'lib, ulardan kutubxona fondi 1 111 101 tani tashkil etadi.

Shu jumladan:
Shahar joylarda 23 ta,
Qishloq joylarda 7 ta muassasalar faoliyat yuritmoqda.

surxonstat.uz