"Hokim va yoshlar" uchrashuvi

I.Xudoyberdiyev: "Bundan keyin biz yoshlar bilan mahallaning o'zida uchrashamiz".