#befarqemasman

#befarqemasman

 

Matyoqub Matchonov:  Bir yarim oy “Gvardiyskiy” degan joyda o‘tirdim. U yerda ko‘rganlarimni dushmanimning dushmanlariga ham ravo ko‘rmayman