Viloyatning asosiy bayram sayllarida Termiz shahriga ajratilgan hudud

Viloyatning asosiy bayram sayllarida Termiz shahriga ajratilgan hudud