O‘zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida"gi Qonuni

O‘zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida"gi Qonuni

27-moddasiga asosan, davlat fuqarolik xizmatiga kirish tanlov asosida nomzodni davlat fuqarolik xizmati lavozimiga tayinlash orqali amalga oshirilmokda.