O‘ZBEKISTON “ADOLAT” SOTSIAL-DEMOKRATIK PARTIYASI

OZBEKISTONADOLATSOTSIAL-DEMOKRATIK PARTIYASI