Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo‘yicha

Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo‘yicha

 

        1-ilova
Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha MA’LUMOT
 
Termiz  shahar   01.07.2022 yil
     
    1-jadval
T/r Ko‘rsatkich nomi Summa
(ming so‘m)
1. Yil boshiga qoldiq 1 037 961,0
2. Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘lar* 8 522 563,0
3. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar** 4 922 000,0
3.1. Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar 0,0
3.2. Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar 0,0
4. Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar 32 526,5